Aktualności

“Dzień Mężczyzn”-Jak powstał?

Dzień Chłopaka obchodzony jest od 19 listopada 1999 roku. Zainicjowany został tego dnia w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz grupy aktywistów w Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji i na Karaibach. Miał być symbolem równowagi płci.

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony jest w ponad 80 krajach świata. Zgodnie z datą zainicjowania święta, zazwyczaj przypada na 19 listopada, a nie jak w przypadku Polski – na 10 marca (Dzień Mężczyzny) lub też 30 września (Dzień Chłopaka). Ponadto, na świecie listopad jest często uznawany za Międzynarodowy Miesiąc Mężczyzn. Listopadowe święto wspierane jest także przez liczne organizacje, w tym UNESCO. 

Wśród celów osób lobbujących na rzecz ustanowienia Międzynarodowego Dnia Mężczyzn zwracano uwagę na pamięć o zdrowiu mężczyzn i chłopców, poprawę relacji między płciami, promowanie równości płci oraz podkreślenie męskich wzorców. Ponadto celem było uczczenie wkładu mężczyzn w budowanie relacji społecznych, podkreślenie roli małżeństwa i opieki nad dziećmi. Ogólnym i ostatecznym celem tego wydarzenia było promowanie podstawowych wartości humanitarnych i równościowych. W Polsce postanowiono jednak dokonać rozróżnienia i celebrować zarówno święto dorosłych mężczyzn (Dzień Mężczyzny), jak również nieco młodszych (Dzień Chłopaka), choć w praktyce kobiety lub dziewczyny składają życzenia swoim bliskim w oba te dni. 

W Polsce tradycja obchodzenia Dnia Chłopaka nie jest przesadnie długa. Tak, jak zostało wspomniane, często bywa łączona lub mylona z Dniem Mężczyzny, który przypada na 10 marca. Wywodzący się od tego święta Dzień Chłopaka celebrowany jest jednak 30 września. 

Dzień Mężczyzny, od którego wziął się później Dzień Chłopaka nie jest datą przypadkową, która miała być jedynie odpowiedzią na Międzynarodowy Dzień Kobiet, świętowany dwa dni wcześniej. Termin 10 marca wiąże się bowiem z obchodzonym w Kościele katolickim nieoficjalnym wspomnieniem 40 Świętych Męczenników z Sebasty – rzymskich legionistów skazanych w 320 roku na śmierć za odmowę wyrzeczenia się chrześcijaństwa. Inną proponowaną datą, niezwiązaną z żadnym świętem kościelnym, był dzień 4 kwietnia. W okresie Polski Ludowej, w tym dniu organizowano niekiedy imprezy okolicznościowe. Oficjalnie jednak za Dzień Mężczyzny w Polsce przyjęto datę 10 marca. Z kolei 30 września, kiedy oficjalnie obchodzony jest Dzień Chłopaka jest datą przypadkową. 

Tak, jak wspomnieliśmy, w Polsce przyjęło się świętować Dzień Chłopaka 30 września. Inne kraje celebrują go natomiast zwykle 19 listopada. Do tych państw należą m.in. Indie, Australia, Chiny, Holandia i Wielka Brytania. Wciąż jednak większość państw woli świętować Dzień Mężczyzny lub Chłopaka w dniach przez siebie wybranych. Na Malcie święto obchodzone jest 7 lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii 7 października, zaś Kanadzie 25 listopada. W Rosji i na Ukrainie Dzień Chłopaka obchodzony jest 23 lutego w miejsce Dnia Obrońców Ojczyzny, czyli Armii Czerwonej.

Opracowała: Oliwia Jaźwiecka