Miesiąc: Marzec 2019

„SMOG”- czyli zanieczyszczanie powietrza!

SMOG powstaje w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami samochodowymi. Smog to zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, np. tlenek siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe. Smog prowadzi również do zanieczyszczania gleby, w tym pól uprawnych. Polska jest jednym z niewielu krajów, które są najbardziej zanieczyszczone w całej Unii Europejskiej….